teckning elementNyckeln till billigt byggande är prefabricerade exakta och effektiva väggelement och bjälklag som ger kort uppförandetid.

Med ny innovativ teknik medges en fyra gånger högre isoleringsförmåga än med dagens traditionella byggmetoder. En vanlig regelvägg är ca 450 mm tjock. STOREBRO Lyans väggar är bara 145 mm tjocka, golv och tak 200 mm, ändå når vi högre isoleringsvärden än vid traditionella byggmetoder.

Tätheten är dessutom 100%.
Vi använder oss bara av tre material för att uppnå önskad funktion, mot normalt sex material vid tillverkning av en konventionell regelvägg. Det ger en rationell tillverkning och god ekonomi.

Fördelar med IHB väggelement

  • Snabb uppförandetid
  • Tillverkat i enbart 3 material mot normalt 6 material
  • Total täthet
  • Invändig ytbeläggning bär 50 kg på en skruv
  • Färdigt ytskikt
  • Bra stabilitet och bärighet
  • Tunnare och lättare än traditionella väggar
  • Brandtestat av SP enligt REI 60 med belastning 1 ton/m²

Kontakta oss gärna om du vill veta mer om våra IHB väggelement.

Kontakta oss