Vad innebär REI 60 brandtestat?

Bokstäverna är ett sätt att klassindela byggnadsdelar (fönster, dörrar, väggar exempelvis). Siffran efter bokstäverna talar om under hur många minuter byggnadsdelen ska ha kvar sina egenskaper under brandförhållanden.

R står för Bärförmåga

E står för Integritet

I står för Isolering

Alltså om en vägg ska hålla REI 60 innebär detta att väggen ska behålla sin bärförmåga, vara tät samt bevara sina isolerade egenskaper under en brand i 60 minuter.

Kontakta oss så berättar vi gärna mer om testerna, resultatet och hur de utfördes. 

Kontakta oss
brandtest protokoll