Om Storebrolyan

Namnet Storebro nämns ofta med stor respekt, här har man under decennier byggt båtar som blivit berömda världen över för sin yppersta kvalitet.
Här finns hantverkskunnande och tradition.

Med rötterna i båtbyggarkonsten har vi med modern teknik och design utvecklat ett attraktivt boende
med kvalitet, god ekonomi och hög flexibilitet.
Vår konstruktion är starkare, lättare, tätare och på så  sätt enklare att hantera.

Storebrolyan är en av marknadens mest energi- och miljöeffektiva boendelösningar.

Vill du veta mer om oss och våra bostäder?
Kontakta oss

Planlösningar

Brandtestat

Vi har arbetat hårt för att uppfylla boverkets alla regler, vilket innebar tuffa tester hos Statens Provningsanstalt som numera heter
RISE gällande brandmotstånd, bärighet och isoleringsvärden.

Ett test kallat REI 60 blev godkänt utan  problem.
Läs mer om REI 60 brandtest
brandtest protokoll

IHB väggelement

StorebroLyan AB har under lång tid bedrivit forskning och testning av olika lim och material. I grunden bar vi på en idé och vision om att hitta ett nytt sätt för rationell och effektiv tillverkning av vägg- och golvelement.

Nyckeln till billigt byggande är prefabricerade, effektiva väggelement och bjälklag
som ger kort uppförandetid.
Läs mer om IHB väggelement

Kontakta oss

Vi har intressanta lösningar som kan passa just för dig
Andreas Hermansson
Andreas Hermansson

VD Storebrolyan AB

Kontaktformulär